Chinese English
DCCC Home | About us | DCCC News | Members | Newsletter | Trade Fair | C-Tours | Exhibitions | Projects | Trade Info | Cities


Voorstel van the Dutch Chinese Chamber of Commerce (DCCC)
2008/5/18

====================================

Voorstel van the Dutch Chinese Chamber of Commerce (DCCC)

====================================

 

The Dutch Chinese Chamber of Commerce (DCCC) stelt voor een school genaamd

ďHolland-China Friendship School?

te bouwen voor het door aardbeving getroffen gebied Wenchuan in Sichuan, China.

 

Geachte leden en vrienden van de DCCC en andere Chinese Verenigingen,

 

Op 12 mei 2008 is Wenchuan, een plaats in provincie Sichuan, getroffen door aardbeving die een kracht heeft van 7.8 op schaal van Richter. Deze beving heeft bijna tienduizend slachtoffers gemaakt en vijftigduizend huizen verwoest in de provincie Sichuan, Gansu, Shaanxi, Chongqing City, Yunnan, Guizhou en Hubei. Dit is een zeldzame natuurramp die zoveel slachtoffers en materiŽle schade heeft. Onze kameraden in de rampgebieden zijn diep getroffen door menselijk leed en materiŽle schade. Na de sneeuwramp in het begin van dit jaar moeten ze nu weer aan ander ramp doorstaan.

 

Om de kamerdaden in ons vaderland te steunen stelt de Dutch Chinese Chamber of Commerce (DCCC) voor geld te verzamelen om een school te bouwen in Wenchuan. De  Dutch Chinese Chamber of Commerce (DCCC) roept alle Chinese verenigingen en Overzeese Chinezen die onze vaderland lief hebben, hulp te bieden aan de slachtoffers van deze ramp.

 

Hoofddoel van deze collectie is een school te bouwen in Wenchuan, het zwaarste getroffen gebied van deze aardbeving. Het school zult heten: ?/B>Holland-China Friendship School?/SPAN>, zodat de kameraden van het rampgebied gevoel hebben dat wij met onze vaderland gebonden zijn. Wij steunen de rampgebieden met wederopbouw zodat het onderwijsstelsel zo snel mogelijk wordt hersteld en dat de leerlingen weer naar school kunnen.

 

Natuurrampen zijn onvermijdelijk, maar het sterke zelfvertrouwen, moed en saamhorigheid van de verschillende gemeenschap is een garantie om alles te overwinnen. Samen kunnen we meer bereiken, vandaar dat de Dutch Chinese Chamber of Commerce (DCCC) verschillende Chinese verenigingen oproept steun te bieden aan onze kameraden.

 

Schenkingen zullen via het Chinese Ambassade aan de desbetreffende overheden verzonden worden. Dankbetuigingen worden in de krant geplaatst. Degenen die een bijdrage wil bieden, kunnen onder vermelding van:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bijdrage aardbeving met vermelding van de naam van de schenker/instantie

op rekening:

 

ABN AMRO : 55.12.18.150 t.n.v. DCCC

Adres: President kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

Telefoon: 070-3262598   Fax: 070-3262599

Email: info@dccc.nl Website: www.dccc.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Contact us | Commercials | Partners and cooperation | Set DCCC as Homepage
Copyright ©2003 The Dutch Chinese Chamber of Commerce. All Rights Reserved.